Ceník výkonů - od 1.10.2015

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

 

Přihláška do jeslí a MŠ = 100,- Kč
Studium na střední škole a učilišti = 200,- Kč
Přihláška na vysokou školu = 250,- Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti (tábor, škola
v přírodě, lyžařský výcvik apod.) = 200,- Kč
Potvrzení sportovní činnosti – vstupní vyš. = 400,- Kč
Potvrzení sportovní činnosti – na 1 rok = 300,- Kč
Potvrzení plavání kojenců = 100,- Kč
Potvrzení plavání do školy na TV = 200,- Kč
Vyplnění návrhu na ozdravovnu, lázně, léčebnu = 50,- Kč
Lékařská zpráva o úraze pro pojišťovnu = 200,- Kč
- přednostní vyplnění pojistky  + 100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu = 300,- Kč
Žádost o řidičský průkaz = 400,- Kč
Potvrzení (zdravotní způsobilost, přihláška apod.)
bez provedené řádné preventivní prohlídky + 200,- Kč
Lékařská zpráva před umělým přerušením těhotenství = 250,- Kč
Nastřelení náušnic ( 1 pár ) = 500,- Kč
Očkování na vlastní žádost
- aplikace látky a poučení o účincích = 150,- Kč
Lékařská zpráva na žádost rodičů =  50,- Kč
(odklad školní docházky, potvrzení pro úřady apod. )
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu = 100,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace = 200,- Kč
Pořízení kopie zdr. dokumentace = 2,- Kč/1 stranu