Ceník  výkonů

(Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění = platnost od 1.1.2022)

 

Přihláška do jeslí a MŠ                                                                              100,- Kč

Potvrzení studia na SŠ, SOU                                                                    200,- Kč

Potvrzení studia na VŠ                                                                              250,- Kč

Potvrzení pracovní činnosti (pracovně-lékařský posudek)                   500,- Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akce ( na 2 roky)        300,- Kč

Potvrzení plavání kojenců                                                                         100,- Kč

Potvrzení plavání do školy                                                                        200,- Kč

Potvrzení sportovní činnosti  (na 1 rok )                                                 300,- Kč

Uvolnění z TV                                                                                             100,- Kč

Odklad školní docházky                                                                           100,- Kč

Lékařská zpráva o úraze (vyplnění pojistky)                                          300,- Kč

Lékařská zpráva k pojistce (OČR, ukončení úrazu)                               100,- Kč

Vystavení zdravotního průkazu                                                                300,- Kč

Vyplnění návrhu na lázně, ozdravovnu                                                   100,- Kč

Lékařský posudek k řízení motorových vozidel                                     500,- Kč

Lékařský posudek - zbrojní průkaz                                                          500,- Kč

Lékařský posudek - svářecký průkaz                                                      500,- Kč

Lékařský posudek - lodní průkaz                                                             500,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                             300,- Kč

Lékařská zpráva před umělým přerušením těhotenství                         500,- Kč

+ odběry                                                                                                      300,- Kč

Nastřelení náušnic (cena včetně náušnic):              2 náušnice  =         600,- Kč

                                                                                      1 náušnice  =         300,- Kč

Lékařská zpráva na žádost rodičů o zdravotním stavu dítěte     

(kojení, storno zájezdu z důvodu nemoci apod)                                      100,- Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu                                                 200,- Kč

Pořízení kopie zdravotní dokumentace       = 5,- Kč/ 1 strana, 10,- Kč/ 2 strany