Ceník výkonů - od 1.10.2015

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

 

Přihláška do jeslí a MŠ = 100,- Kč

Studium na střední škole a učilišti = 200,- Kč

Přihláška na vysokou školu = 250,- Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti (tábor, škola

v přírodě, lyžařský výcvik apod.) = 200,- Kč

Potvrzení sportovní činnosti – vstupní vyš. = 400,- Kč

Potvrzení sportovní činnosti – na 1 rok = 300,- Kč

Potvrzení plavání kojenců = 100,- Kč

Potvrzení plavání do školy na TV = 200,- Kč

Vyplnění návrhu na ozdravovnu, lázně, léčebnu = 50,- Kč

Lékařská zpráva o úraze pro pojišťovnu = 200,- Kč

- přednostní vyplnění pojistky  + 100,- Kč

Vystavení zdravotního průkazu = 300,- Kč

Žádost o řidičský průkaz = 400,- Kč

Potvrzení (zdravotní způsobilost, přihláška apod.)

bez provedené řádné preventivní prohlídky + 200,- Kč

Lékařská zpráva před umělým přerušením těhotenství = 250,- Kč

Propíchnutí ušních lalůčků a nasazení náušnic

- obě uši = 200,- Kč,    - jedno ucho = 100,- Kč

Nastřelení náušnic, včetně náušnic

    - registrovaní pacienti = 500,- Kč

    - neregistrovaní pacienti = 600,- Kč

Očkování na vlastní žádost

- aplikace látky a poučení o účincích = 150,- Kč

Lékařská zpráva na žádost rodičů =  50,- Kč

    (odklad školní docházky, potvrzení pro úřady apod. )

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu = 100,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace = 200,- Kč

Pořízení kopie zdr. dokumentace = 2,- Kč/1 stranu