Vážení rodiče,

dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Ustanovení par. 35 odst. 2 písm. a) stanoví, že pro poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem

negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, je potřeba souhlasu obou rodičů, jsou-li jeho zákonnými

zástupci. Od tohoto data je proto nutný u veškerého očkování, které není povinné dle zdravotního řádu, předchozí písemný

souhlas obou rodičů. Tzv. informovaný souhlas naleznete v menu formuláře ke stažení.

Platnost takto podepsaného informovaného souhlasu je 30 dní. Tzn. pokud se očkovací schema skládá z několika dávek,

je potřeba souhlas učinit před každým očkováním !

Seznam zdravotních služeb vyžadujících předchozí písemný souhlas obou rodičů:

* očkování proti pneumokokům (Synflorix, Prevenar 13)

* očkování proti rotavirům (Rotarix, Rotateq)

* očkování proti zarděnkám, spalničkám, příušnicím a neštovicím (Priorix-Tetra)

* očkování proti planým neštovicím (Varilrix)

* očkování proti meningokokům (Neisvac, Menjugate, Menveo)

* očkování proti žloutence typu A (Havrix)

* očkování proti klíšťovému zánětu mozkových blan (Encepur, FSME)

* očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel)

* očkování proti rakovině děložního čípku (Cervarix, Silgard)

* očkování proti chřipce

 

* Propíchnutí ušních lalůčků a nasazení náušnic